60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Underhållsarbete och reparationer av pressgjutningsverktyg är ett område som ökar i omfattning. Ofta är tidsramen för denna typ av uppdrag ytterst snäv. Att ha resurser för att utföra underhåll och reparationer på ett snabbt och professionellt sätt vet vi är av mycket stor betydelse för många av våra kunder. Med våra stora resurser, vår flexibla personal samt maximalt utnyttjande av arbetstider genom skiftgång har vi ofta möjlighet att utföra denna typ av arbete på extremt kort tid.

Svetsning är en metod som ofta är aktuell i samband med underhåll och reparationsarbete. Richardssons har teknologin för att kunna svetsa i pressgjutningsverktyg och erfarna svetsare som är specialutbildade på svetsning i verktygsstål. Detta ger förutsättningar för ett förstklassigt resultat.

En ytterligare metod som tillämpas som förebyggande underhåll är mikroblästring. Mikroblästring sker i två steg där de formgivande ytorna ytförtätas samt ytutjämnas. Resultet innebär även förbättrade flytegenskaper för den smälta metallen. Richardssons har två schweiziska anläggningar för mikroblästring.