60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Ombyggnader och ändringar av pressgjutningsverktyg är en ökande del av vår verksamhet. Förutom ändringar av detaljgeometrin påkallade av slutkunden kan det tex vara frågan om att anpassa ett gjutverktyg för nya gjutmaskiner, ändra arbetsmåner, ingöt, avluftningar och vakuum. I vissa fall har ombyggnad skett av befintliga verktyg till prototypverktyg för nya, liknande artiklar.

I dessa sammanhang arbetar vi ofta med ”främmande” verktyg, dvs verktyg som ej ursprungligen är tillverkade av oss. Givetvis är det då en fördel om 3D-modeller och ritningsunderlag finns tillgängligt men även om detta helt saknas brukar nödvändig geometri kunna återskapas, tex med hjälp av mätmaskin.

258.jpg