60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Vårt verksamhetsområde – pressgjutningsverktyg /-/ innefattar normalt enstyckstillverkning där varje enskild komponent i verktyget ofta är specialutformad just för ett specifikt verktyg. Det medför att nästan allt tillverkningsunderlag i form av ritningar och 3D-modeller är helt unika för varje verktyg. Det innebär att det ställs höga krav på både våra medarbetare och deras verktyg för att vi ska kunna prestera en avancerad konstruktion på så kort tid som möjligt.

På vår konstruktionsavdelning arbetar 5 konstruktörer/ projektledare. Allt konstruktionsunderlag tas fram utifrån 3-dimensionella, parametriska solider som tillsammans visualiserar det kompletta verktyget. Arbetet utförs i sin helhet i Cad-programmet CREO. Vi arbetar med en egenutvecklad arbetsmetodik som – trots att varje verktyg vi tillverkar är mer eller mindre unikt – bygger på en långt driven standardisering. Metodiken innebär att vi på mycket kort tid kan presentera kompletta konstruktionsförslag som diskussionsunderlag för den vidare detaljutformningen. Metodiken är också skapad med hänsyn till att flera konstruktörer skall kunna arbeta parallellt i ett projekt vilka ofta är nödvändigt med hänsyn till de korta ledtider som marknaden idag kräver. Slutligen måste vi också på ett flexibelt sätt kunna hantera ändrade förutsättningar som ofta uppstår under den tid verktyget konstrueras och tillverkas.

255.jpg