60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Richardssons arbetar för närvarande inte aktivt med att marknadsföra sina möjligheter inom s.k. legotillverkning men som enstyckstillverkare kan beläggningen över tiden variera ganska mycket i enstaka maskiner eller maskingrupper. Vi kan därför periodvis ha kapacitet över som vi kan erbjuda externa intressenter.

De olika tillverkningstekniker som vi kan erbjuda är NC-fräsning, långhålsborrning, sänkgnistning samt trådgnistning. I några av maskingrupperna kan vi här erbjuda bearbetning av stora komponenter och arbetsstycken medan vi i vissa andra maskingrupper kan erbjuda bearbetning av mindre komponenter men med extra hög precision.

I en av våra fräsavdelningar arbetar vi även med tillverkning av modellutrustning i plast för t.ex. sandgjutning. Här har vi även möjligheter till viss tillverkning i andra material.