60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Richardssons marknad ligger inom pressgjuteribranshen och dess slutkunder. Våra tjänster syftar därmed till att serva våra kunders olika behov inom vår kompetens. Vi erbjuder i första hand konstruktion och tillverkning av pressgjutningsverktyg men är också angelägna om att kunna erbjuda all efterföljande service som kan behövas av verktygen. Detta innefattar allt från underhåll, reparationer och ombyggnader osv.

Våra slutkunder kan vi hitta inom de flesta marknadssegment men merparten återfinns inom fordonsindustrin. Med våra verktyg gjuts komponenter till allt från Electrolux hushållsassistenter, Erikssons filterchassien och Maquet´s respiratorer till komponenter till såväl Volvo, Mercedes och Porsche.

För mer detaljerad information om våra tjänster se under respektive rubrik ovan.

13408.jpg