60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Historik
Richardssons Verktygsservice AB grundades 1963 av Sven Richardsson. Verksamheten var redan från början inriktad på formverktygstillverkning. 1965 byggdes första delen av de nuvarande lokalerna på Kristinebergsgatan.
Richardssons var tidigt ute med tillämpningar inom modern CNC- och CAD/CAM-teknologi. Redan under slutet av 70-talet inhandlades de första CNC-maskinerna respektive CAD/CAM-systemen och allt sedan dess har företaget varit väl positionerat inom dessa viktiga områden. Under åren har verksamheten successivt ökat i omfattning. Lokalerna har byggts till i etapper och omfattar nu totalt ca 2.300 kvm. 1994 köptes företaget av Elisabeth och Niklas Eidersjö som sedan dess driver det tillsammans. Richardssons har fortsatt att driva den tekniska utvecklingen på företaget framåt med allt från 5-axlig höghastighetsfräsning till den senaste robotcellen. Sedan många år tillbaka har verksamheten i allt större utsträckning koncentrerats kring konstruktion och tillverkning av pressgjutningsverktyg samt tjänster och service runt detta verksamhetsområde. Utmärkande för företaget har också varit stora och komplexa verktyg. Med sina 30 anställda är företaget idag landets största tillverkare av pressgjutningsverktyg.

https://richardssons-verktygsservice.se/wp-content/uploads/2018/09/12345.png
Niklas och Elisabeth Eidersjö