60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Svensk industri utmärks av snabb förändringstakt. Det gäller såväl datormiljöer som metoder och maskinell utrustning. Det ställer extraordinära krav på oss. Vad som var den senaste tekniken för bara två år sedan kan vara förlegat idag.

Därför bedriver Richardssons ett ständigt pågående förändringsarbete där vi försöker hitta nya effektivare sätt att utveckla vår arbetsmetodik. Maskinparken utvecklas ständigt och vårt mål är att vid varje tidpunkt erbjuda våra kunder de senaste möjligheterna.

Richardssons har egen konstruktionsavdelning och vi använder PRO/Engineer för modellering och konstruktion. Vi var en av de första verktygstillverkarna som satsade på CAD/CAM. Med 25 års erfarenhet av datoriserat konstruktionsarbete har vi idag en mycket avancerad och genomarbetad arbetsmetodik för konstruktion. Detta ger tillsammans med vår långa erfarenhet även inom operatörsnära beredning med WorkNC en snabb och flexibel process där vi tar tillvara maximalt på våra anställdas olika kompetenser.