60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

I en produktion som är helt kundorderstyrd och som till största delen består av enstyckstillverkning ställs det mycket höga krav på planering och beredning. För att detta ska fungera har vi på Richardssons en anställd avsatt enbart för denna funktion. Beredaren går igenom alla ritningar och konstruktioner ur ett tillverkningsperspektiv. Allt för att produktionen ska flyta så smidigt som möjligt.

Richardssons arbetar sedan många år med MPS-systemet Mapaz för planering av alla aktiviteter i tillverkningen. I systemet planeras alla komponenter som ska tillverkas och vilka operationer som ska utföras. Systemet ger oss startlistor och prioriteringsordning till maskinerna. Det visar också på flaskhalsar och förutser förseningar för att vi ska kunna åtgärda eventuella kapacitetsproblem i god tid.

I samband med att vi bekräftar en ny order gör vi alltid en översiktilig tillverkningsplanering för att låsa de resurser som den aktuella ordern kommer att kräva.

11699