60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Richardssons projektledare och konstruktörer har lång erfarenhet att optimera pressgjutna komponenter. Optimeringen innebär dels att anpassa komponenterna mot själva pressgjutningsprocessen med avseende på t.ex. godstjocklekar, radier och släppningar. Optimeringen innebär även att anpassa komponenterna på ett sådant sätt att verktyget kan konstrueras och tillverkas på bästa sätt. Här handlar det om att skapa förutsättningar för maximal verktygslivslängd genom att t.ex. undvika tunna och vassa partier i verktyget, skapa möjligheter att utforma utbytbara komponenter i verktyget etc.

I första hand arbetar vi med dessa uppgifter inom ramen för de olika tillverkningsprojekt vi är involverade i. I viss omfattning har Richardssons dock möjlighet att ta sig an konsultuppdrag inom detta område där vi besitter mycket stor erfarenhet.